Dzień otwarty


Ostatnia niedziela minęła nam w doborowym towarzystwie! ✋?Mieliśmy przyjemność gościć na dniu otwartym w naszej stajni dzieci i podopiecznych z Zespołów Placówek Opiekuńczo Wychowawczych „Pogodny dom” oraz Domu dziecka im. J. Korczaka z Sierocej. Dzień otwarty odbył się dzięki pracy klubowiczy i kolegów strażników z RKSOP, a także ochotników z Fundacji Łódź Akademicka. Dziękujemy za wspólny czas i nie możemy doczekać się kolejnego spotkania!

✋