Komarów 2020


100. rocznica Bitwy pod Komarowem

Zarówno nasi panowie z RKSOP, jak i koleżanki z AKJ, a przede wszystkim – nasze konie – wzięli udział w rekonstrukcji Bitwy pod Komarowem. Ta wyjątkowa uroczystość poświęcona jest upamiętnieniu bitwy z wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku.

Wracamy za rok!