Nowy Zarząd na kadencję 2018/2019


Wczoraj Zebranie Walne AKJ wybrało nowy Zarząd w składzie:

Prezes – Paulina Juszczak
Z-ca Prezesa – Arkadiusz Zaczkowski
Sekretarz – Katarzyna Warda
Szef ds. szkoleń – Magdalena Zwilinkowska
Szef ds. imprez – Stanisław Garlicki

W skład Zarządu AKJ weszli także członkowie Zarządu RKSOP

Kwatermistrz – Marcin Oleksiuk
Skarbnik – Krzysztof Kryk
Koniuszy – Patryk Chuchała

Nowo wybranemu Zarządowi gratulujemy i życzymy wytrwałości w pracy na rzecz naszej społeczności!