Nowy Zarząd na kadencję 2019/2020


Właśnie zakończyło się tegoroczne Zebranie Walne Akademickiego Klubu Jeździeckiego – wybrano Zarząd w składzie:

Prezes – Dominika Pieniążek
Zastępca Prezesa – Weronika Bodak
Szef ds. szkoleń – Patrycja Pisanko
Szef ds. imprez – Daria Soszyńska
Sekretarz – Emilia Pokrywka

W skład Zarządu AKJ wchodzą również członkowie Zarządu RKSOP
Skarbnik – Hubert Pioś
Koniuszy – Dawid Cep
Kwatermistrz – Marcin Oleksiuk

Nowemu Zarządowi życzymy niegasnącego zapału i świeżego spojrzenia w działaniu na rzecz naszej społeczności i dziękujemy wszystkim Klubowiczom i Przyjaciołom AKJ za wspólną pracę w minionej kadencji.

Ustępujący Zarząd AKJ